BartJS Podcast
BartJS Podcast

Autentisering og Autorisasjon

1:03:27 | Sep 16th, 2020

Mye kan sies om sikkerhet på weben og i denne episoden forsøker vi å gi et klarer bilde av hva som eksisterer av muligheter og hvordan disse henger sammen.


Recommendations