Dekonstruktiv kritik

FREE AT LAST

32:53 | Oct 10th, 2020

Johan Westerholm och jag tog hjälp av Liselott Agerlid för att förstå vad domen innebär.


Recommendations