P1 Drama
P1 Drama

Komedi: Adolf. Del 1 av 3.

07:37 | May 23rd, 2020

En liten serie av Lidija Praizovic, om hur svårt det kan vara att namnge ett barn och de förvecklingar och kulturkrockar som uppstår då familjs och vänners motstridiga viljor ska tillfredsställas. O...Show More


Recommendations