Reči o živote, vesmíre a vôbec
Reči o živote, vesmíre a vôbec

Veľký reštart a paralelná krypto ekonomika počas krízy

46:50 | Apr 27th, 2020

V tomto vydaní podcastu vám predstavím moju pripravovanú knihu Veľký reštart, prečítame si z nej pár úryvkov. Pod Veľkým reštartom rozumiem podstatnú zmenu nášho životného štýlu, podnikania, spôsobu p...Show More


Recommendations