Audiotalk

Tomas Foldi & Jarda Martin

Audiotalk je Československý podcast o produktivite, nástrojích a komunikaci, práci a prekážkach tak, ako to vidí Tomáš Földi a jak to vidí Jarda Martin.


Best
Newest

Best Audiotalk episodes

Show More (1)