Scenpodden
Scenpodden

#70 Sagor - Med Fredrik "Benke" Rydman

53:57 | May 8th, 2020

Varför är sagor viktiga i våra liv? Vilka fasta komponenter finns i en saga? Hur kan sagans språk, myter och magi användas inom teater och dans? Vilka sagor vill vi höra igen och igen - och varför? ...Show More


Recommendations