Scenpodden
Scenpodden

#64 Efter metoo - med Anna Rosvall & Malin B Erikson

52:35 | Feb 14th, 2020

Hur har mediedebatten kring metoo sett ut i Sverige? Går det att dra några slutsatser? Hur har metoo påverkat regissörers och skådespelares arbete på scenen? Vad gör en intimitetskoordinator och vilka...Show More


Recommendations