ZRUPcast

Marek Mareł Majewski

Nie znajdziesz tu sztywnych wywiadów, tylko otwarte rozmowy, w których tak samo (jeżeli nie bardziej) jak na samym temacie zależy mi na bliższym poznaniu rozmówcy.


Best
Newest

Best ZRUPcast episodes

Show More (102)