Livet på en kvart

Jonas Desai & Carl-Henrik Björck

Psykologen Carl-Henrik Björck och journalisten Jonas Desai pratar om de stora och små frågorna ur ett populärfilosofiskt perspektiv.


Best
Newest

Best Livet på en kvart episodes

Show More (12)