Coaching Wino i Sens (CWS)

Magdalena Kozioł

Mówimy o poczuciu sensu w życiu, skąd się bierze i jak mieć go więcej, o wprowadzaniu trwałych zmian w życiu i nowych nawyków oraz o coachingu jako jednej z form rozwoju. Dajemy spojrzenia z dwóch stron: profesjonalnej coachini i doświadczonej klie...Show More


Best
Newest

Best Coaching Wino i Sens (CWS) episodes