A. on Air
A. on Air

Πτήση #13: Τι είναι τελικά αυτό το "καλό παιδί";

17:42 | Aug 6th, 2020

Μπορεί κάποιος να δώσει έναν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ορισμό της φράσης "καλό παιδί" (ή "κακό παιδί"); Όχι. Επειδή δεν υπάρχει.  Καθένας την προσαρμόζει ασυνείδητα σε αυτό που θέλει εκείνη τη στιγμή να πετύχει δ...Show More


Recommendations