Radio Na'Hang | رادیو نهنگ
Radio Na'Hang | رادیو نهنگ

اپیزود سوم رادیو نهنگ | هنر خوب؟

1:22:46 | Jan 17th, 2019

● سومین اپیزود رادیو نهنگ ● در این اپیزود به بررسی موسیقی ایران در دهه های اخیر می پردازیم و تغییر و تحولات سلیقه شنونده ایرانی را در مواجه با جریانات هنری مختلف مورد بحث قرار می دهیم. به علت زیاد ...Show More


Recommendations