Läs för mig!

Läs för mig!

En podd producerad på Stadsbiblioteket i Halmstad som rör och berör barn och ungas språkutveckling och estetiska lärprocesser. Vi vänder oss särskilt till dig som jobbar med unga och språk eller helt enkelt har barn i din närhet. Fredrik Holm, biblio...Show More


Best
Newest

Best Läs för mig! episodes

Show More (10)