Kvinna & Företagare
Kvinna & Företagare

21. Praktikanterna har ordet!

32:17 | Feb 12th, 2020

Vad tror dagens ungdomar att entreprenörskap handlar om? Vilka kan ens motgångar vara? eller finns det ens några? Och hur kan samhällets inställning till kvinnligt VS manligt företagande skilja sig? D...Show More


Recommendations