Odinliyor

|1.01| İmkansız Olan Büyük Başarının Habercisi Midir? İmkansızı Zorlamak!

09:14 | Jun 2nd, 2019

Bu bölümde biraz imkansız kavramına bakacağız. Steve Jobs'tan ve kendim hayatımdan örneklerle birlikte bir de bir hikaye bekliyor seni :)


Recommendations