APP Jacek Santorski
APP Jacek Santorski

APP 011 | Rozmowa z Grzegorzem Sroczyńskim

1:12:07 | Nov 20th, 2019

Dlaczego tak wielu ludzi bez oporu daje się wkręcić w populistyczne podziały na "swoich" i "obcych", a jednocześnie są tacy, którzy temu nie ulegają?


Recommendations