Store spørsmål med Markus Kvavik

Markus Kvavik, Host by: WLG Media

Hensikten med podcasten «Store spørsmål» er ikke først og fremst å fortelle folk hva de skal tenke og tro, men å starte tankeprosesser, refleksjoner og gode samtaler blant unge mennesker. Vi ønsker også å belyse den kristne troen på en forståelig o...Show More


Best
Newest

Best Store spørsmål med Markus Kvavik episodes

Show More (5)