Ważne rozmowy na luzie

Poprawność polityczna i nie tylko

19:08 | Jul 3rd, 2020

Łono nasze jest nasze. Rozmawiamy o poprawności politycznej i banowaniu określonych treści. a tutaj rzeczona Marta: Marta Komosa - conscious living mentor, healer, teacher


Recommendations