Hård infrastruktur
Hård infrastruktur

L01-P02 Grunder i Digital kommunikation

1:06:53 | Feb 8th, 2010

Network Inferface Card (NIC), Interna transmissionsförbindelser inom olika nätverk är generellt av typen seriell överföring, Signalen ut från NIC behöver kunna variera mellan två spänningsnivåer


Recommendations