Wiskundige structuren

Eigenschappen van continue functies

1:23:45 | Nov 25th, 2011

WI1607. Wiskundige structuren. In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld, zoals natuurlijke getallen en inductie, reële getallen en volledigheid, functies en continuïteit, convergenti...Show More


Recommendations