Nasa sa Iyo ang Pasya

Isang paanyaya tungko sa katotohanan at kaligtasan, nasa sa iyo ang pasya.


Best
Newest

Best Nasa sa Iyo ang Pasya episodes

Show More (9)

✨ FEATURED PODCAST

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧. 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧. 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭. Get actionable advice from the brightest minds in the world, hosted by Hala Taha.