Nachrichten auf Deutsch

1 FAN

Nyheter från de tyskspråkiga länderna med tonvikt på Tyskland. Vår reporter i Köln presenterar aktualiteter, enkelt formulerade och i lugnt och behagligt tempo för alla som vill lära sig tyska.


Best
Newest

Best Nachrichten auf Deutsch episodes

Show More (22)