IT-Direktoratet

Paul Bernhard Svenning, Andreas Dittman Monsen, RIchard Imenes

Andreas, Richard og Paul tramper hardt på tynn-is ute i den store podcast verden med lett uformell synsing om IT verden og arbeidslivet ispedd mange digresjoner i podcastform


Best
Newest

Best IT-Direktoratet episodes

Show More (15)

✨ FEATURED PODCAST

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧. 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧. 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭. Get actionable advice from the brightest minds in the world, hosted by Hala Taha.